Informata mbi pagesën e llogarive

Ndërmarrja Publike Komunale “Tetova” Tetovë  me qëllim të ofrimit të shërbimeve  më kualitative ndaj qytetarëve si dhe rritjen e mundësive për kryerjen e detyrimeve ndaj  Ndërmarrjes ju ofrojmë këto shërbime:

Pagesa përmes sporteleve të bankave pa provizion

 • SH.A NLB Tutunska Banka – 210-0403481301-62
 • SH.A Stopanska Banka – 200-009865166-33
 • SH.A Komercialna Banka – 300-1100000580-85
 • SH.A Shparkase Bank – 250-0130004139-56
 • SH.A TTK Banka – 290-4000001114-84
 • SH.A HALKBANK – 270-0403481301-69
 • SH.A UNI BANKA – 240190115093478

Pagesë përmes urdhër pagesë

 • SH.A NLB Tutunska Banka – 210-0403481301-62
 • SH.A Shparkase Bank – 250-0130004139-56
 • SH.A Komercialna Banka – 300-1100000580-85
 • SH.A HALKBANK – 270-0403481301-69
 • SH.A UNI BANKA – 240190115093478

Pagesa përmes sistemit elektronik 

 • SH.A NLB Tutunska Banka – 210-0403481301-62
 • SH.A TTK Banka – 290-4000001114-84
 • SH.A Komercialna Banka – 300-1100000580-85
 • SH.A HALKBANK – 270-0403481301-69
 • SH.A Shparkase Bank – 250-0130004139-56
 • SH.A UNI BANKA – 240190115093478

Pagesa e  llogarive me kartel bankare përmes POS terminalit në hapësirat e NPK “TETOVA”Tetovë.